תחרויות ושיוטים

לוח תחרויות שנתי

מצורף קישור ללוח תחרויות שנתי לילדי החוג התחרותי – איגוד השייט בישראל:

תוכנית שיוטים בישראל